Visi Kami

Ke arah menghasilkan Ummah yang sejahtera & mampan.

Misi Kami

Memberi bantuan kepada golongan asnaf dalam pelbagai aspek khususnya kepada golongan asnaf yang tercicir dan terpinggir melalui program-program berikut:

  • Program Pembasimian Kemiskinan di kalangan asnaf dalam bentuk kewangan, kemudahan, peralatan, motivasi dan bimbingan serta latihan pembangunan.
  • Mempergiatkan Program Dakwah melalui pelbagai medium di kalangan asnaf bagi mengekang kepesongan akidah dan gejala sosial yang tidak sihat.
  • Program Bantuan Pendidikan kepada golongan asnaf secara berterusan dari segi kewangan, peralatan, kemudahan pembelajaran serta bimbingan.
  • Program Bantuan Bencana & Kecemasan kepada golongan asnaf yang ditimpa oleh apa jua bentuk musibah dari segi kewangan, peralatan, kemudaan, motivasi dan bimbingan.
  • Program Bantuan Pemulihan Bantuan Masjid & Surau yang daif dan tiada kemudahan asas serta diperlukan oleh masyarakat.

Mereka bertanya kepadamu (Wahai Muhammad) mengenai arak dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya ada dosa besar dan ada pula beberapa manfaat bagi manusia tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya dan mereka bertanya pula kepadamu: Apakah yang mereka akan belanjakan (dermakan)? Katakanlah: "Dermakanlah - apa-apa) yang berlebih dari keperluan (kamu). Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayatNya (keterangan-keterangan hukumNya) supaya kamu berfikir:

(Al-Baqarah 2:219)