Sedekah menolak bala

Mutakhir ini, mas­yarakat dikejutkan dengan kewu­judan pelbagai penyakit dan vi­rus. Paling terkini, virus Covid-19. Bagi umat Islam, setiap perkara yang terjadi adalah ketentuan Allah SWT. Penyebaran virus ini adalah ujian yang Allah turunkan ke atas hamba-hamba-Nya.

Oleh | DR SYED SHAHRIDZAN SYED MOHAMED BEN-AGIL

Namun, terdapat banyak ele­men penyembuh penyakit dan pertahanan daripada pelbagai wabak berbahaya, malah ber­peranan sebagai penolak bala. Perkara ini tidak dapat diungkap menerusi fakta saintifik dan tidak mungkin mampu ditafsirkan pakar perubatan. Ia disifatkan sebagai “the miracle of patient’s recovery” (Keajaiban pesakit yang sembuh).

Sudah tentu keajaiban ini datang daripada Allah SWT dan dengan izin-Nya. Allah Maha Berkuasa dan mampu men­gurniakannya kepada sesiapa yang Dia kehendaki. Persoalan­nya bagaimana seseorang itu mendapat kesembuhan dan per­tahanan yang hebat ini?

Banyak hadis disabdakan Ra­sulullah SAW mengenai kebaikan bersedekah. Ia bukan sekadar memberi pahala berlipat ganda, malah meliputi kebaikan dunia. Antaranya ketika terbit fenomena gerhana matahari pada zaman Baginda SAW, maka timbul ke­takutan dalam kalangan mas­yarakat. Lalu Baginda bersabda: “Jika kamu melihatnya maka berdoalah kepada Allah, ber­takbirlah, dirikanlah solat dan bersedekahlah.” (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim).

Sudah tentu keajaiban ini datang daripada Allah SWT dan dengan izin- Nya. Allah Maha Berkuasa dan mampu mengurniakannya kepada sesiapa yang Dia kehendaki. Persoalannya bagaimana seseorang itu mendapat kesembuhan dan pertahanan yang hebat ini?

Menurut Imam Ibnu Daqiq al- ‘Eid di dalam karyanya Ihkam al-Ahkam, hadis ini menunjukkan manusia disunatkan banyak ber­sedekah ketika menghadapi per­kara yang menakutkan agar ia dapat menolak bala. Sama ada penyakit mahupun wabak, justeru sedekah adalah antara cara men­jemput keajaiban penyembuhan dan pertahanan.

Imam Ibnu al-Qayyim al-Jauzi­yyah menerusi karyanya al-Wabil al-Sayyib mengungkap kelebi­han sedekah yang tidak disang­ka-sangka kesannya berdasarkan pengalaman(tajribah).

“Sesungguhnya sedekah memi­liki kesan ajaib dalam menolak bala walaupun daripada pelaku maksiat atau orang yang zalim, bahkan orang kafir. Sesung­guhnya Allah menjauhkan dirinya daripada bala. Seluruh manusia mengakui kebenaran perkara ini berdasarkan pengalaman yang mereka lalui.”

Bayangkan Allah akan men­jauhkan orang jahat, ahli maksiat malah orang bukan Islam daripa­da malapetaka jika bersedekah, apatah lagi jika yang bersedekah itu adalah Muslim, Mukmin dan be­ramal soleh?

Jelas sekali keberkesanan zakat dan sedekah mampu menolak bala, malapetaka termasuk pen­yakit berdasarkan nas-nas syarak dan perakuan para ulama dahulu dan kini. Justeru, sebagai hamba Allah yang meyakini sepenuhn­ya kuasa Allah SWT yang tiada tandingan, maka ambillah pelu­ang dengan membayar zakat dan memperbanyakkan sedekah agar kita mendapat ganjaran yang ting­gi dan dijauhkan daripada segala malapetaka yang tidak diingini.

Penulis adalah Kolumnis Tamu Yayasan Budi Ihsan Malaysia (YBIM) dan merupakan pendakwah bebas, penasihat syariah, penulis buku serta Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) Ben-Agil Training and Consultancy