Rasional Logo

Konsep keseluruhan

Keseluruhan logo adalah ringkas dan mudah diingati. Konsep kotemporari ini lebih segar sesuai dengan hasrat yayasan untuk sentiasa segar dalam membawa idea dan kerja amal kepada golongan sasaran.

Ikon Pokok Berbentuk Y

Mewakili figura yang melambangkan matlamat yayasan untuk memayungi dan menjurai isu-isu sosial ummah ibarat sepohon pokok, jika ia tidak berbuah, ia masih boleh untuk menumpang berteduh.

Warna hitam

Melambangkan kesepakatan dan kesepaduan sukarelawan dalam melaksanakan amanah yang diberikan oleh pihak pengurusan yayasan.

Warna ungu

Melambangkan semangat dan sikap positif dalam menjayakan gerak kerja yayasan.

Warna hijau

Melambangkan kepekaan yayasan dalam mendengar dan menyelesaikan isu-isu kebajikan dan sosial ummah.

Perkataan Amal Budi Jasa​

Melambangkan jatidiri dan pegangan sukarelawan yang sentiasa melaksanakan gerak kerja dengan penuh keihklasan atas dasar jihad ke jalan Allah SWT.

Sesiapa yang melaksanakan hajat saudaranya, maka Allah SWT akan melaksanakan hajatnya. Sesiapa yang melapangkan kesusahan seseorang Muslim, maka Allah SWT akan melapangkan kesukarannya pada hari kiamat.

(Hadith riwayat al-Bukhari & Muslim)