Program Pengagihan Daging Korban Sejuk Beku, Kembara Korban 1001 Asnaf 2022 kepada Pusat Pungutan Zakat, Putrajaya

Alhamdulillah, Program Pengagihan Daging Korban Sejuk Beku, Kembara Korban 1001 Asnaf 2022 memulakan pengagihan kepada Institusi dan Agensi

Agensi/Institusi: Pusat Pungutan Zakat, Putrajaya

Semoga semua urusan pengagihan Kembara Korban 1001 Asnaf ini berjalan dengan lancar.

#ybimalaysia#yayasanbudiihsanmalaysia#korban2022

#kembarakorban#korbanybim

#korbanasnaf#korbandalamnegara