Program FMOW kali ini bertempat di Pusat Jagaan Beribuan Kasih, Kajang, Selangor

YBIM 🇲🇾 dengan kerjasama Universiti Teknologi Malaysia (UTM) telah mewujudkan program “Free Meals On Wheels” (FMOW) untuk membantu golongan Fakir Miskin dan Asnaf yang terlantar dan terbatas pergerakannya melalui pengagihan makanan secara “reach out”.

Selain itu, program ini menyantuni keseluruhan “Keluarga Malaysia” di mana bantuan makanan percuma ini diberikan kepada semua asnaf dan fakir miskin tanpa mengira agama, latarbelakang dan keturunan.

Program FMOW kali ini bertempat di Pusat Jagaan Beribuan Kasih, Kajang, Selangor

Kepada rakyat Malaysia yang prihatin serta ingin terlibat sama dalam program FMOW ini, sila layari https://ybim.org.my/fmow atau hubungi kami terus.

#yayasanbudiihsanmalaysia

#ybimalaysia#segalanyauntukasnaf

#freemealsonwheels#fmow#sumbanganYBIM