Visi Kami

Kearah menghasilkan Ummah yang sejahtera & mampan.

Misi Kami

Memberi bantuan kepada golongan asnaf dalam pelbagai aspek khususnya kepada golongan asnaf yang tercicir dan terpinggir melalui program-program berikut:

  • Program Pembasimian Kemiskinan di kalangan asnaf dalam bentuk kewangan, kemudahan, peralatan, motivasi dan bimbingan serta latihan pembangunan.
  • Mempergiatkan Program Dakwah melalui pelbagai medium di kalangan asnaf bagi mengekang kepesongan akidah dan gejala sosial yang tidak sihat.
  • Program Bantuan Pendidikan kepada golongan asnaf secara berterusan dari segi kewangan, peralatan, kemudahan pembelajaran serta bimbingan.
  • Program Bantuan Bencana & Kecemasan kepada golongan asnaf yang ditimpa oleh apa jua bentuk musibah dari segi kewangan, peralatan, kemudaan, motivasi dan bimbingan.
  • Program Bantuan Pemulihan Bantuan Masjid & Surau yang daif dan tiada kemudahan asas serta diperlukan oleh masyarakat.

Testimoni Pelajar Kami...