Polisi Privasi

Yayasan Budi Ihsan Malaysia tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakkan atau kehilangan yang dialami disebabkan oleh penggunaan maklumat dalam laman web ini. Semua maklumat yang dipaparkan adalah benar dan betul pada masa tarikh dan masa diterbitkan dan tertakluk kepada pindaan dari masa ke semasa.

PENGENALAN

Bagi mematuhi Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (APDP) dan peraturan-peraturannya, notis ini dikeluarkan kepada semua pelanggan dan bakal pelanggan kami. Notis ini akan memberitahu anda tentang hak-hak anda berkaitan dengan data peribadi yang telah dikumpul dan diproses oleh pihak pengurusan kami.

PENGUMPULAN DATA PERIBADI

Kami telah mengumpul dan akan mengumpul data peribadi anda untuk diproses oleh pihak pengurusan kami bagi pihak anda dalam bidang urusan anda pada masa kini atau masa depan dengan Yayasan Budi Ihsan Malaysia dan syarikat yang berkaitan dengannya. Data peribadi anda membolehkan kami untuk menjalankan operasi pengurusan dan untuk memudahkan proses pelaksanaan, yang berkaitan dengan perniagaan kami.

PENERANGAN DATA PERIBADI

Nama
No Kad Pengenalan
Alamat
Nombor Telefon
Email


TUJUAN UNTUK PENGUMPULAN DATA PERIBADI

Yayasan Budi Ihsan Malaysia akan menggunakan data peribadi pelanggan bagi tujuan yang berikut termasuk tetapi tidak terhad kepada:

Pengesahan maklumat peserta
Penghantaran resit rasmi dan sijil pelaksanaan kepada pelanggan
Penyampaian maklumat terkini dan iklan yang berkaitan dengan Yayasan Budi Ihsan Malaysia dan syarikat yang berkaitan dengannya


SUMBER-SUMBER DATA PERIBADI

Yayasan Budi Ihsan Malaysia boleh mendapatkan data peribadi pelanggan daripada sumber-sumber berikut termasuk tetapi tidak terhad kepada:

Borang Penyertaan
Borang Pendaftaran daripada Website
Borang yang diposkan oleh pelanggan
Maklumat yang diberikan melalui medium Email, Facebook, Whatsapp dan juga Panggilan Masuk


PENDEDAHAN DATA PERIBADI

Kami boleh mendedahkan data peribadi pelanggan untuk syarikat yang berkaitan dengan Yayasan Budi Ihsan Malaysia sahaja. Syarikat ini akan mengendalikan data peribadi pelanggan sebagai sulit, selaras dengan Dasar Privasi ini, dan juga undang-undang Perlindungan Data. Data peribadi pelanggan akan diproses untuk tujuan tersebut yang tertakluk kepada syarat-syarat yang dinyatakan di sini. Kami bertanggungjawab untuk data peribadi pelanggan yang ada di bawah kawalan pihak kami, termasuk data peribadi yang didedahkan oleh Pihak kami kepada Penjual ataupun Pihak Ketiga. Kami mengambil setiap langkah untuk menyediakan tahap yang setanding perlindungan untuk data peribadi sekiranya maklumat diproses oleh Penjual atau Pihak Ketiga. Yayasan Budi Ihsan Malaysia komited untuk mematuhi Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, khususnya, dasarnya serta garis panduan dan arahan yang sepadan dengannya.

KAWALAN KESELAMATAN DATA PERIBADI

Yayasan Budi Ihsan Malaysia mengaplikasikan prosedur dan juga ciri-ciri keselamatan yang ketat untuk menghalang sebarang akses di manapun mungkin yang tidak dibenarkan.
Data peribadi yang diberikan kepada Yayasan Budi Ihsan Malaysia melalui laman web atau mana-mana aplikasi, urus niaga kad kredit dalam talian akan dilindungi semasa dalam proses dengan menggunakan sistem keselamatan TLS (Transport Layer Security ), dan juga Pihak kami menggunakan sistem komputer dengan akses yang terhad yang disediakan di dalam fasiliti yang menggunakan langkah-langkah keselamatan yang fizikal.
Data disimpan di dalam perkhidmatan Cloud yang dilindungi dengan sistem keselamatan termasuklah apabila Pihak kami menggunakan penyimpanan Pihak Ketiga.
Tahap keselamatan data peribadi yang disimpan didalam kawasan yang bukan elektronik juga akan dikawal melalui prosedur yang ketat.

PENGGUNAAN KUKI

Kuki yang digunakan oleh Laman Web ini adalah semata-mata dikaitkan dengan pengguna tanpa nama dan komputer mereka dan tidak memberikan data peribadi pengguna. Sesetengah kuki digunakan oleh pihak ketiga untuk menyediakan Yayasan Budi Ihsan Malaysia dengan data mengenai keberkesanan penglibatannya dan promosinya. Kuki yang digunakan oleh Laman Web tidak mengumpulkan data peribadi yang boleh digunakan untuk mengenal pasti pengguna tertentu. Di samping itu, kuki adalah bersifat sementara, digunakan semata-mata untuk meningkatkan kecekapan penghantaran terakhir. Pengguna boleh mengkonfigurasi penyemak imbas mereka untuk memaklumkan mereka mengenai penerimaan kuki dan untuk mengelakkan pemasangan mereka pada komputer mereka.

PEMINDAHAN DATA PERIBADI

Kami sangat serius dalam menyediakan tahap perlindungan dan piawaian keselamatan yang selaras dengan APDP 2010 untuk data peribadi sekiranya maklumat tersebut dipindahkan, disimpan, diproses atau digunakan oleh wakil kami di luar negara. Kami akan berusaha untuk memastikan bahawa langkah-langkah yang munasabah diambil untuk memastikan bahawa semua pihak ketiga di luar Malaysia tidak menggunakan Data Peribadi anda selain sebagai sebahagian daripada Tujuan tersebut dan untuk melindungi privasi dan privasi Data Peribadi anda secukupnya. Anda memahami dan bersetuju kepada pemindahan Data Peribadi anda keluar daripada Malaysia sebagaimana yang dinyatakan di dalam ini.

TUJUAN PEMASARAN DAN PROMOSI

Setelah melanggan perkhidmatan kami, anda akan menerima e-mel, poskad, SMS atau panggilan berkenaan pemasaran dan/atau promosi daripada kami, yang mana termasuk promosi bermusim dan maklumat mengenai aktiviti-aktiviti syarikat yang bakal dijalankan pada masa hadapan. Sekiranya anda tidak mahu menerima sebarang berita atau panggilan promosi, sila klik pautan “tidak bersetuju” di bahagian Fasal/Perkara 14 dan anda akan dikecualikan dari surat berita dan panggilan daripada kami atau anda boleh terus maklumkan kepada kami.

KEWAJIPAN SUBJEK DATA

Menjadi keperluan kepada Yayasan Budi Ihsan Malaysia untuk mengumpul dan menyimpan data peribadi pelanggan. Oleh itu, ia juga adalah wajib bagi pelanggan untuk membekalkan data peribadi kepada kami secara tepat. Jika pelanggan tidak memberi kepada kami data peribadi, Yayasan Budi Ihsan Malaysia tidak dapat memproses data peribadi bagi pihak pelanggan, untuk tujuan yang dinyatakan dalam Fasal 4 di sini, atau tidak dapat memberi perkhidmatan yang berkesan kepada pelanggan kami, dan semua hubungan antara pelanggan dan syarikat boleh ditamatkan dan tidak lagi dalam kuasa kami serta-merta.

HAK SUBJEK DATA

Hak untuk meminta pembetulan Data Peribadi Pelanggan mempunyai hak untuk meminta pembetulan dan/atau kemaskini data peribadi anda yang tidak tepat, tidak lengkap atau yang sudah tidak digunakan. Permintaan pembetulan boleh dibuat dengan terus menghubungi kami atau melalui Whatsapp, e-mel, SMS atau anda boleh datang terus ke pejabat kami.
Hak untuk mengehadkan pemprosesan Data Peribadi
Pelanggan berhak untuk mengehadkan pemprosesan data peribadi secara jelas dengan menarik balik persetujuan yang diberikan sebelum ini, dalam setiap kes, termasuk untuk tujuan pemasaran secara langsung tertakluk kepada apa-apa sekatan undang-undang, syarat kontrak dan dalam tempoh masa yang munasabah.

PERUBAHAN DASAR PRIVASI

Kami berhak untuk meminda Dasar Privasi ini dari semasa ke semasa tanpa notis terlebih dahulu. Kami menasihati anda untuk menyemak laman web kami berkenaan Dasar Privasi ini dari semasa ke semasa. Sila lihat notis privasi kami di laman web, www.ybim.org.my.