Perutusan

Yayasan Budi Ihsan Malaysia merupakan satu adaptasi perjuangan waqaf yang ditauladani oleh Saidina Uthman Bin Affan dan Saidina Abdul Rahman Bin Auf yang pada asalnya hanya membeli perigi untuk kemudahan air umat islam, akhirnya kini menjadi bank waqaf, Idea yang dimulakan kecil, akhirnya menjadi manfaat yang sangat besar kepada seluruh umat muslim sehingga kini.

Sebelum penubuhan Yayasan ini, saya telah secara individu membantu institusi-institusi yang dhaif dan golongan asnaf yang memerlukan bantuan. Namun, lama kelamaan saya merasakan ianya tidak memadai dan ingin menyumbang dengan skala yang lebih besar agar lebih ramai golongan asnaf akan mendapat manfaat.

Maka dengan itu, Yayasan ini ditubuhkan dengan objektif yang berlainan dari yayasan-yayasan yang lain dengan cuba menyantuni institusi yang dhaif termasuk individu serta keluarga asnaf yang tercicir khususnya di dalam negara ini dan dilaksanakan secara berperingkat sehingga melangkaui sempadan.

Usaha ini bukanlah untuk mengambil peranan yang dimainkan oleh pihak kerajaaan tetapi untuk saling melengkapi agar institusi dan individu terbabit dapat menjalani kehidupan asas yang lebih baik dan sempurna.

Usaha ini tidak akan berjaya tanpa penggemblingan idea, tenaga dan sumbangan dari semua pihak samaada institusi, individu mahupun agensi kerajaan dalam merealisasikan hasrat murni penubuhan Yayasan ini.

Akhir kata, semoga segala cita-cita dan perancangan yang dilaksanakan mendapat rahmat dan keredhaan dari Allah SWT kerana Dia yang mengetahui segalanya.

 

IBADAH QURBAN Luar Negara bersama YBIM

Bersama membantu berjuta fakir miskin di luar negara.