Pendidikan

Bantuan-bantuan pendidikan

Di antara bantuan yang diberikan sepanjang tahun 2021-2022 ialah:

  • Bantuan sara hidup wang tunai kepada 25 orang pelajar sekolah rendah, menengah, kolej dan universiti
  • Bantuan naik sekolah kepada 1,500 orang pelajar sekolah rendah dan menengah
  • Bantuan set komputer kepada 5 orang pelajar untuk PDPR dan Kolej
  • Bantuan yuran pengajian kepada 5 orang pelajar kolej dan universiti