Penambahbaikan serta pembangunan kemudahan pendidikan di sekolah yang menempatkan golongan asnaf.

Menaja pelajar asnaf dan miskin yang mengikuti pengajian di universiti dalam dan luar negara.