Pendidikan

Pendidikan

Penambahbaikan serta pembangunan kemudahan pendidikan di sekolah yang menempatkan golongan asnaf.
Menaja pelajar asnaf dan miskin yang mengikuti pengajian di universiti dalam dan luar negara.