Memberikan khidmat masyarakat dan misi bantuan kerajaan jika berlaku sebarang bencana.