Kemiskinan

Penyerahan bantuan untuk membasmi kemiskinan sepanjang tahun 2021-2022

Membantu membaiki rumah fakir miskin yang dhaif

Bantuan Harian Makanan dan Nutrisi kepada rumah-rumah kebajikan dan pusat penjagaan warga tua

Penerbitan majalah Suara Asnaf setiap bulan yang memaparkan kisah kehidupan Asnaf dan fakir miskin

Pemberian bantuan makanan percuma kepada golongan sakit terlantar dan terbatas pergerakan

Pengagihan 3,000 pek Juadah Syawal sempena hari raya Aidilfitri ke seluruh negara

Pengagihan 65,000 pek daging korban sejuk beku sempena hari raya Aidiladha