Membantu usaha kerajaan menghapuskan kemiskinan tegar dikalangan asnaf dengan memberi bantuan berbentuk kewangan, alatan dan latihan.

Penekanan kepada asnaf yang tercicir merupakan salah satu fokus & misi utama Yayasan BUDI IHSAN Malaysia :

1. Membantu dari sudut kebajikan & pendidikan kepada golongan asnaf yang tercicir.

2. Membangunkan golongan asnaf yang tercicir melalui latihan & motivasi didalam program pembangunan modal insan.

3. Membantu & membimbing golongan asnaf yang tercicir dari sudut dakwah melalui bimbingan agama.

4. Pemantauan secara berkala & berterusan agar nasib golongan asnaf yang tercicir ini terbela.

5. Melalui Jelajah Yayasan BUDI IHSAN Malaysia dengan sukarelawan yang terlatih akan mengadakan ziarah secara berkala & berterusan untuk menyantuni & mendekati golongan asnaf yang tercicir.