Membantu usaha kerajaan mengembangkan dakwah islamiah dikalangan asnaf dimana golongan ini mudah terdedah kepada unsur-unsur kepesongan akidah.