Ahli Lembaga Pengarah

Dato’ Sr. Hj. Rosli Atan

PENGASAS & PENGERUSI

Dato’ Sr. Rosli Atan, 53 tahun, lulusan Sarjana Pelaburan Harta adalah seorang Penilai, Pengurus Hartanah dan Ejen Harta Tanah bertauliah. Secara profesional, beliau adalah ahli felo Pertubuhan Juruukur DiRaja Malaysia (RISM), Ahli felo Institut Pengurus Harta Tanah Profesional Malaysia dan mantan ahli komiti RISM.

Selain memiliki kepakaran dalam bidang perundingan hartanah, Dato telah memperluas wawasannya dengan memberi khidmat nasihat perancangan strategik kepada sektor swasta dan awam, syarikat multi-nasional, pemaju dan pelabur untuk mencapai kejayaan perniagaan mereka, keuntungan dan mengurangkan kos yang berlebihan adalah kelebihan beliau.

Prof. Dato Dr. Imran Ho Abdullah

YAA Tuan Hj. ibrahim Deris

Dr. Salmah Arshad

Sr. Zulkifli Abdullah