Program Pendidikan Kebersihan & Kesihatan untuk Golongan Asnaf

Pengenalan Pada 18hb Mac 2020, pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia telah melancarkan sebuah program pendidikan kebersihan dan kesihatan. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat terutamanya golongan fakir miskin, asnaf…

Continue Reading Program Pendidikan Kebersihan & Kesihatan untuk Golongan Asnaf